افتتاح فروشگاه مهر مارکت

در تاریخ 1398/10/05فروشگاه عملا فعالیت خود را در مناطق محمدیه و مهرگان استان قزوین آغاز به کار کرد.

با توجه به افتتاح فروشگاه مهر مارکت، از این پس هر روز منتظر یک خبر جدید باشید.