حمل رایگان به مدت محدود

به مناسبت افتتاح فروشگاه مهر مارکت حمل و نقل سفارشات به مدت 10 روز تا پایان روز کاری 1398/10/18 رایگان می باشد.

به مناسبت افتتاح فروشگاه، برای هر کاربر که در سایت ثبت نام و درخواست خرید نماید به تعداد 2 مرتبه تا پایان روز کاری 1398/10/18 حمل سفارش رایگان صورت خواهد گرفت.