ثبت نام

پس از ثبت آدرس و مشخصات ، با شما جهت کنترل آدرس تماس گرفته خواهد شد.

درصورت نداشتن آدرس ایمیل، با واحد پشتیبانی تماس بگیرید تا مشخصات شما را ثبت و اکانت ورود به سایت را برایتان ارسال کنند. 

این نام را ترجیحا به فارسی وارد نمائید.

با توجه به مطالب ذیل تایید می کنم که در محدوده مورد نظر، مبالغ مورد نیاز مورد تایید بوده و در زمان تایید کاملا صحیح اطلاعات مورد نظر تایید می شود و در صورتی که اطلاعات نا درست وارد شود، پیامد آن متوجه بنده به عنوان خریدار بمی باشد و اعتراضی نسبت به تصمیم فروشگاه نسبت به لغو سفارش، جریمه و یا عدم عودت وجه ندارم.

خدمات دهی در مناطق مختلف قزوین:

شهر قزوین:

- حداقل خرید 10 هزار تومان 

- خرید بالای 50 هزار تومان :حمل رایگان

زمان رساندن سفارش :کمتر از 1 ساعت 

برای خرید های بین 10 هزارتومان تا 50 هزار تومان، مشمول کرایه: 3000 تومان هزینه حمل

اطراف قزوین شامل:شهر محمدیه، مهرگان،شهر صنعتی البرز، الوند و اقبالیه

- حداقل خرید 100 هزار تومان 

- خرید بالای 200 هزار تومان: حمل رایگان

زمان رساندن سفارش:  کمتر از 2 ساعت

برای خرید های بین 100 تا 200 هزار تومان مشمول کرایه: 7000 تومان کرایه حمل

مناطق مشخص نشده:

- حداقل خرید  ندارد 

- خریدهای بالای 350 هزار تومان :  حمل رایگان

زمان رساندن سفارش:  کمتر از 2 ساعت

برای خریدهای  کمتر از 350 هزار تومان و نیز سفارشهای فوری برای مشتریان مشمول کرایه: اسنپ به هزینه مشتری